JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE FECHA: miércoles, 25 de marzo de 2009 HORA: 08:30. LUGAR: Casa Consistorial. APARTEKO ETA PREMIAZKO BILKURA DATA: 2009ko martxoaren 25ean, asteazkena ORDUA: 08:30. LEKUA: Udaletxea. ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA: 1- Pronunciamiento de la Junta sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria.1- Batzarrak aparteko bilkura…